تبلیغات
عقل سرخ - لا فخر للعربی علی العجمی و لا للابیض علی الاسود الا بالتقوی

باسم رب الحسین


لا فخر للعربی علی العجمی و لا

للابیض علی الاسود الا بالتقوی
کوتاه سخن اینکه چندوقتی است سخنانی از سید حسن نصرالله در مورد فرهنگ ایرانی منتشر شده که حاصل دو سخنرانی قدیمی ایشان است. مشکل تاسف باری که وجود دارد این است که ایشان تلاش می کنند که حزب الله را جنبشی عربی معرفی کنند و گویا این عرب بودن را به دیگران فخر می فروشند. ایشان یقینا می دانند که عرب بر غیر عرب هیچ برتری ای ندارد و قطعا می دانند که به خاطر اینکه رسول الله نیز عرب بوده هیچ برتری ای ندارند و همینطور اینکه ملاک برتری تقواست. حال چه شده که چنین سخنانی که طعنه به جاهلیت عربی می زند گفته اند الله اعلم!


POWERED BY MIHANBLOG.COM     
Design by InfoCreek | www.infocreek.com