تبلیغات
عقل سرخ - گوییا باور نمی دارید روز داوری
جمعه 19 آذر 1389

گوییا باور نمی دارید روز داوری

   نوشته شده توسط: حمید رفیعی    

باسم رب الحسینگوییا باور نمی دارید روز داوریبه دلایلی توضیحات بیشتری نمی توانم بگویم ولی در 16 آذر امسال چندین دانشجوی بی گناه بازداشت شدند. چه می خواهند از جان دانشگاه نمی دانم، این را هم نمی دانم که آیا این کسانی که خود را داعیه دار اسلام می دانند از روز قیامت هم نمی ترسند؟ فی الحال که زمام امور در دست شماست و می تازید ولی به خدا که میان ما و شما وعده ای است و چه بد روزی است برای شما آن روز. روزی که توجیهات پوشالیتان را خریداری نیست و حتی به زهر چشم نیز نمی توانید کسی را خفه کنید. نمی گویم دانشگاه جبارتر از شما را دیده که شاید راه را به اشتباه رفته باشم ولی طبق سنن جاری الهی ظالم جواب ظلم روا داشته خود را خواهد پرداخت و قبل تر از شما بودند کسانی که هزینه ظلمشان را پرداختند. دعا کنید که در همین دنیا محاکمه شوید تا بارتان در آن جهان کمی، فقط کمی سبک تر گردد. ما نیز اباذر گونه در مقابل شما خواهیم ایستاد تا برای تشجیع ظالم جوابگو نباشیم. سخن خدا و پیامبرش بیهوده نیست. به انتظار می نشینیم سنت "الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم" را.


POWERED BY MIHANBLOG.COM     
Design by InfoCreek | www.infocreek.com