تبلیغات
عقل سرخ - سالروز فتح خونین شهر
یکشنبه 3 خرداد 1388

سالروز فتح خونین شهر

   نوشته شده توسط: حمید رفیعی    نوع مطلب :عمومی ،مقاومت ،

باسم رب الحسین

زهرا رهنورد
6/3/61 کیهان


خرمشهر، پرچم سرخی در اهتزاز
بر صخره بلند سرنوشت مظلومان
خرمشهر دشنه ای ز جنس خاک
خاکی زجنس نور
نوری چکیده اسلام
خرمشهر دشنه ای است به قلب استکبار
خرمشهر شعله ز آتش عشق الهی است
که در صحاری شبهای بی نشان
خرمشهر، شاخه ای از یاس بنفش است کز پشت دیوار غیب
بر سرزمین خاک شاخه نشانده است
خرمشهر، قادری صبور و مغموم است
کز دامنش هزاران شهید به عروج رفته اند
خرمشهر کلیدی از مفاتیح غیب است که دست مهربان خدا
برای فتح بیت المقدس
از آسمان نازل نموده است
و در محراب مبارکش خیل قبیله شیطان، دشمن اشغال گر ترسو بر خاک فتاده است
و بر کاسه چشمانش، کلاغان پیر، خون می نوشتند
و بربالین نعش بویناکش
آمریکا و ابر جنایتکاران غرب و شرق
با چشمان وحشت زده به سوگ نشستند
و خرمشهر خاکی ویران میان ابر خون
نینوایی در کرانه کرخه و کارون
قتلگاهی که هزاران آفتاب را به درون مکیده است* * *
اینک آزاد است، آزاد
هجرت قلب مهر من رها ز دسیسه شیطان
آزاد است به همت مردان
اینک برادر
دندان بر جگر بنه
و کاسه سر را به خدا بسپار
حتی اگر کوهها از جای خود جنبیدند تو سنگر رها مکن
و خرمشهر، پرچم سرخ به اهتزاز
در دستان مومنت، محکم نگاه دار
که شهنشاهان نیل و خلیج استعمار
درپنهانگاه لبه های شیطانی
به کمین نشسته اند

* * *

در هویزه ویران بود کز پشت پرده اشک دیدم
قافله ای هزاران ساله، غرق درسلاح آهن و ایمان می آید
و پیشاهنگ قافله، انگشت اشارت خود را، نشانه رفته است
به تلی از خاک ویران میان ابر خون
پیشاهنگ قافله روح الهی داشت
پیشاهنگ قافله هزار بادیه پیموده بود به بال شوق
* * *


ای راهیان قافله
ای برادر
می دانم برای فتح خرمشهر
با کوله باری از فشنگ و مسلسل
و بادی که درسحرعشق به ترتیل آیه آیه قرآن نشسته است
در میان کرخه و کارون خون سفر گرفتی
از خاک تا خدا و ز ماده تا غیب
برای فتح خرمشهر


POWERED BY MIHANBLOG.COM     
Design by InfoCreek | www.infocreek.com