تبلیغات
عقل سرخ - افترا
یکشنبه 8 شهریور 1388

افترا

   نوشته شده توسط: حمید رفیعی    نوع مطلب :عمومی ،سیاسی ،

باسم رب الحسین

 

بیدادگاه یا مضحكه ای به نام دادگاه

 

قبل از نوشت:

انفرادی ... زندان ... اوین ... قزل قلعه ... بهزاد ... چریك ... شلاق ... تخت آهنی ... بازجو نه ببخشید كارشناس فنی ... زندان ... رمضان ... تاریكی ... عدالت ... قاضی ... دندون شكسته ... بیدادگاه ... گل سرخی ... نمایش ... كیهان ... نیمه پنهان .... نیمه آشكار ... شریعتمدار ... كیهان ... ایران ... جوان ... تاجزاده ... مهندس ... سازمان ... نفتیش عقاید ... قرون وسطی ... آزادی ... KGB ... كار اجباری ... فاین تذهبون ... بیماری ... قدرت پرستی ... اقتدار ... پوشال ... سبز جنبش ... میرحسین ... كروبی ... تغییر ... كودتا مخملی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ... .....................

خود نوشت:

در چند روز اخیر شاهد برگزاری جلسه چهارم بیدادگاهی با عنوان محاكمه متهمان عبارت خودساخته و مضحك كودتای مخملی (كه ناشی از عدم شعور و آگاهی شازندگان این نام نسبت به این مقولات می باشد.) بودیم. دادگاهی كه شاید مهمترین بخش آن اعترافات سعید حجاریان و سعید شریعتی بود. بیدادگاهی كه آن افترا نامه مضحكش سر بر آوردن دمل چركینی است كه سال ها در كیهان و پرتو و دیگر قلم به دستان مزدور جناح اقتدارگرا در حال پرورانده شدن بود. با نگاهی كوتاه به سرمقاله های كیهان و مناظرات قبل از انتخابات حامیان دولت به راحتی می توان متن افترانامه را پیش بینی كرد. متنی كه ثابت كرد جناح حاكم كوچكترین عقیده مخالفی را بر نخواهد تابید و به اشد قوا با آن برخورد خواهد كرد. متنی كه انسان را به یاد تواب سازان دوران تفتیش عقاید می اندازد. متنی كه تماما به شنودهای غیر مجاز سازمان اطلاعاتی موازی استناد دارد. متنی كه بیشتر به بیانیه یك جناح تندرو می ماند تا كیفرخواست یك دادگاه. متنی كه خلاصه شده و فشرده كتاب های نیمه پنهان كیهان است تا مرهمی باشد بر عقده شكست های پی در پی در مناظرات قبل از انتخابات. نیمه پنهانی كه تاجزاده بارها از شریعتمداری در خواست كرد در یك مناظره رو در رو به آشكارش بپردازد و تاجزاده تنها نیمه آشكار او را بگوید. باید هم ادعای چنین افتضاحی را داشت مادامی كه شعار حكام بر این است كه شما آزادید ولی تا آنجا كه با ما موافقید. شما چگونه ادعای پیروی از خط امام (ره) را دارید مادامی كه در زندان های شما هزاران جرم به وقوع می پیوندد. مادامی كه دروغنامه ای را در مقام دادستان قرائت می كنید. این خط امام (ره) نیست. این از خط شیطان هم گمراه تر است. این دمل چركین از اسراییل هم بدتر است. افترانامه ای كه در آن جرم نبوی این است كه در مسائل داخلی حزب تذكری به محسن آرمین داده است مبنی بر مراعات بیشتر در بیانیه. این چه تعجیل است در از بین بردن میراث انقلاب اسلامی؟ شما نه نگران انقلاب هستید نه نگران میراث امام (ره) هستید و نه نگران اسلام و ایمان مردم. دغدغه شما منافع پست و حقیرتان است كه طالبان را بر شما شرف می دهد.


POWERED BY MIHANBLOG.COM     
Design by InfoCreek | www.infocreek.com