تبلیغات
عقل سرخ - 16 آذر
سه شنبه 17 آذر 1388

16 آذر

   نوشته شده توسط: حمید رفیعی    نوع مطلب :عمومی ،سیاسی ،

باسم رب الحسین

 

تا کی باید بار خشونت را بر این

 

نظام مظلوم تحمل کنیم؟

 

 

16 آذر 88. دانشکده فنی دانشگاه تهران ساعت 11:30

تقابل میان جنبش سبز و به اصطلاح حامیان ولایت. شعارها خیلی تند نبود. بسیجی ها دنبال درگیری بودن. از اول تو رفتارشون مشخص بود. برای درگیری اومده بودن (چیزی که البته بهش رسیدن.)  حضور شبه نظامیان در دانشگاه باعث به آشوب کشیده شدن دانشگاه شد. گویی دانشگاه از ابتدا با نظامیان تندرو تمامیت خواه مشکل داشته. آنگاه که در 16 آذر 32 نیز این شعار سر داده شد که "دست نظامیان از دانشگاه کوتاه". سبزها به دنبال درگیری نبودند و راه دیگری را انتخاب کردند و حرکت کردند. دور اول راهپیمایی ها بدون درگیری خاتمه پیدا کرد. آن ها اما به نمایش خود ادامه دادند چرا که هنوز به مقصود واقعی خود نرسیده بودند و درگیری ای حاصل نشده بود. پس آن همه اسپری فلفل و باتوم و چماق را کجا استفاده میکردند؟ شروع کردند به خواندن نماز فتح در صحن دانشکده فنی. حال چه را فتح کرده بودند که آن همه از فتح الفتوح خود سیر به عرش می کردند خدای داند. باز هم تجمع کردند و شعار شروع کردند به شعارهای توهین آمیز. شیشه ها را شکستند. درگیری باید از جایی آغاز می شد. گاز فلفل را از شیشه شکسته زدند و شروع کردند به فشار آوردن بر درها. دانشجویان برای حنثی کردن اثر اسپری فلفل کاغذ آتش زدند. به هدفشان رسیده بودند و درگیری آغاز شد بود. در انجمن اسلامی دانشکده فنی شکسته شد و اسپری فلفل هوا را پر کرد. در کتابخانه دانشکده فنی نیز شکسته شد. حسین شریعتمداری به تناوب در دانشگاه دیده شد و به خواسته هایش رسید. تا کی باید بار خشونت را بر این نظام مظلوم تحمل کنیم؟


POWERED BY MIHANBLOG.COM     
Design by InfoCreek | www.infocreek.com